شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9:30 صبج لغایت 5:30 بعد از ظهر