شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9:30 صبج لغایت 5:30 بعد از ظهر
 سنسور موتور و علائم خرابی آن‌ها (1)

سنسور موتور و علائم خرابی آن‌ها (1)

سنسور موتور کارکرد صحیح خودرو نیازمند رسیدگی و مراقبت از آن است و یکی از مهم‎ترین قسمت‌ها که نیازمند این رسیدگی و مراقبت بوده، پیشرانه آن است. پیشرانه خودرو یکی از اجزای بسیار پیچیده آن است که در صورت بروز…
 سنسورهای موتور و علائم خرابی آن‌ها (2)

سنسورهای موتور و علائم خرابی آن‌ها (2)

سنسورهای موتور کارکرد صحیح خودرو نیازمند رسیدگی و مراقبت از آن است و یکی از مهم‎ترین قسمت‌ها که نیازمند این رسیدگی و مراقبت بوده، پیشرانه آن است. پیشرانه خودرو یکی از اجزای بسیار پیچیده آن است که در صورت بروز…